1. CONDICIONS GENERALS DE LA WEB:

euromedilab.com

La utilització d’aquest espai Web està subjecta a l’acceptació plena per part de l’Usuari d’aquestes Condicions Generals d’Ús, o bé d’aquelles que estiguin vigents en cada moment en què l’usuari hi accedeixi.
Només es permet l’accés a aquest lloc així com el seu ús amb fins lícits, ajustant-se en tot moment el seu ús a les presents Condicions Generals, la llei aplicable a cada moment, així com la moral, bons costums i ordre públic. L’empresa es reserva el dret a retirar l’accés a aquest lloc, sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el que disposa aquest avís legal, així com a posar en coneixement de les autoritats competents la realització d’activitats que poguessin ser constitutives de delicte.

L’empresa podrà modificar les presents Condicions Generals d’Ús de la Web així com qualssevol altres condicions generals o particulars de la Web. En cas d’usuari registrat s’informarà via email del canvi de les condicions generals i/o particulars d’ús amb 15 dies d’antelació. També podrà modificar la presentació, configuració i localització del Lloc Web, així com els continguts i les condicions requerides per utilitzar-los.

L’Usuari reconeix que l’accés a aquest lloc es realitza sota el seu consentiment lliure i és responsabilitat exclusiva seva.
euromedilab.com es reserva el dret de posar en coneixement de l’Autoritat competent qualsevol altre ús que pugui atemptar contra els seus interessos o drets o que puguin ser constitutius de delicte.
euromedilab.com podrà posar fi a aquest servei web en qualsevol moment, amb caràcter general sense més requisit que l’avís en les presents condicions amb 15 dies d’antelació i en el cas d’usuaris registrats els informarà amb 15 dies d’antelació.

En cas de producte defectuós, el venedor procedirà, segons correspongui, a la reparació, substitució o resolució del contracte, gestions que seran gratuïtes per al consumidor i usuari. El venedor respon a les faltes de conformitat que es manifestin en un termini de dos anys des del lliurament. El consumidor i usuari haurà d’informar el venedor de la falta de conformitat en el termini de dos mesos des que en va tenir coneixement. Les imatges dels productes que apareixen a euromedilab.com són a títol informatiu i poden no representar el packaging actual del producte en estoc.

A euromedilab.com fem servir les cookies per donar-te una millor experiència. Si no indiqueu el contrari, assumim que tot és correcte.
euromedilab.com es compromet a no permetre cap transacció que sigui il·legal, o es consideri per les marques de targetes de crèdit o el banc adquirient, que pugui o tingui el potencial de danyar-ne la bona voluntat o influir-hi de manera negativa . Les activitats següents estan prohibides en virtut dels programes de les marques de targetes: la venda o l’oferta d’un producte o servei que no sigui de plena conformitat amb totes les lleis aplicables al Comprador, Banc Emissor, Comerciant, Titular de la targeta, o targetes.

A més, les activitats següents també estan prohibides explícitament:

  • Vendre medicaments.
  • Venda de begudes alcohòliques a menors de 18 anys.

2. RÈGIM DE PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

La propietat industrial i intel·lectual de tots els logos, emblemes, o qualsevol element incorporat al disseny d’aquest lloc pertany en exclusiva a euromedilab.com L’Usuari reconeix i accepta aquests drets. Els elements d’aquesta Web sobre els quals euromedilab.com no té drets de propietat intel·lectual o industrial són usats amb el permís corresponent.
Queda prohibida la reproducció de tot o part del contingut d’euromedilab.com així com la seva transmissió o registrat per cap sistema de recuperació d’informació, en cap forma ni en cap mitjà, llevat que es compti amb l’autorització prèvia, per escrit, de euromedilab.com

No es permet eludir el copyright sobre els drets d‘euromedilab.com, així com eludir o tractar d’eludir els sistemes que hi hagi o pugui haver de protecció dels continguts. Es permet el dret de cita sempre que s’indiqui la font de què prové.

Qualsevol violació dels drets de propietat intel·lectual o industrial d’aquest portal o els elements d’euromedilab.com, serà objecte de les mesures legals oportunes per aconseguir-ne la protecció.

3. LEGISLACIÓ APLICABLE

euromedilab.com, informa que aquest lloc web està allotjat a Espanya, país on ofereix els seus serveis, i per això l’única legislació aplicable per resoldre qualsevol conflicte respecte a la interpretació d’aquestes condicions, és la legislació espanyola, així com els Tractats internacionals que hagi subscrit Espanya.

Aquestes condicions generals es regeixen per la llei espanyola. Les parts se sotmeten, a elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a un altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de l’usuari.