Tens cap dubte?

No dubtis a escriure’ns.

Atenció personalitzada

contacto

Preguntes freqüents

El cribratge és un dels pilars de l’estratègia engegada per les autoritats públiques contra l’epidèmia de Covid-19. Principalment, es basa en la realització de proves PCR i proves d’antígens,que permeten saber si una persona, en aquest cas, els empleats de la de l’empresa o els visitants, estan contagiats per coronavirus.

PROVA PCR

La prova PCR s’utilitza per detectar la presència activa del virus al nostre cos.
Un cop presa la mostra, s’envia al nostre laboratori per ser analitzada i pot trigar diverses hores, depenent de la seva saturació.
Si en els resultats la mostra dóna positiu, significa que el virus és present a l’organisme i que la infecció del mateix està en curs.

Passades aproximadament 24-36 hores després de la realització de la prova, es comunicarà a cada persona, de manera individual, els resultats de la prova diagnòstica del Covid-19 que s’hagi fet.
Si es desitja una altra modalitat de resultats, com els PCR els resultats dels quals triguen entre 5 i 7 hores es pot comunicar directament a la clínica.

TEST D’ANTÍGENS

Aquest tipus de test també serveix per detectar infeccions actives,ja que són capaces d’identificar la presència de les proteïnes de Covid-19.
El resultat és analitzat al mateix lloc on es va prendre la mostra i pot trigar pocs minuts. Si el test dóna positiu significa que el virus segueix present a l’organisme i la infecció en curs.
Perquè sigui efectiu s’ha de prendre els set primers dies des que va començar la infecció, on la càrrega viral està al punt àlgid.
L’inconvenient que té és que, igual que les proves PCR, no detecta si es va superar la malaltia.
Per fer-ho, caldria fer un test d’anticossos.

Les proves d’antígens són generalment menys sensiblesque la PCR, però la velocitat d’obtenció de resultats és un avantatge per trencar ràpidament les cadenes de transmissió, aïllar els casos positius i fer el rastreig de contactes en risc.

TEST DE ANTICUERPOS

Prova que analitza unamostra de sang comprovant si hi ha anticossos al nostre organisme o no. Els anticossos comencen a aparèixer aproximadament als set dies, per la qual cosa aquesta prova no és tan efectiva al començament de la infecció.

Els resultats tant dels tests d’antígens com els d’anticossos es donaran passats 15 minuts de forma verbal i individual.

La nostra clínica lliura la documentació en format electrònic (PDF) podent descarregar-lo o escanejar fàcilment a qualsevol lloc. Perquè sigui vàlid haurà de contenir la informació detallada a continuació:

 • Nom i cognoms de l’empleat.
 • DNI/Passaport.
 • Data de la prova.
 • Resultat de la prova.
 • Informació sobre el nostre centre, és a dir, on es va fer la prova.

Ser afiliat d’Euromedilabs significa que tindràs una sèrie de beneficis que garantiran un entorn més segur i la tranquil·litat dels teus clients i treballadors.
Per començar, inclou serveis personalitzats, atenció i personal sanitari qualificat a la vostra disposició en qualsevol moment. Igualment, podràs acudir directament a les nostres clíniques o sol·licitar el desplaçament dels nostres sanitaris al lloc que necessitis, ja que busquem la teva comoditat.
Tindràs accés a un panell de controlon podràs fer un seguiment de les proves realitzades pels teus empleats i clients, a més de comptar amb una plataforma per facilitar les reserves, perquè sigui més ràpid i eficient.
D’altra banda, obtindràs una comissió per cada persona recomanada que es faci proves de detecció de Covid-19 a la nostra clínica.

Ser afiliat d’Euromedilabs significa que tindràs una sèrie de beneficis que garantiran un entorn més seguri tranquil.
Per començar, els teus empleats i hostes no s’hauran de desplaçar. Els nostres sanitaris es desplacen al lloc on sol·licitis per realitzar els PCR, obtenint els resultats el mateix dia i comptant amb nombroses ofertes exclusives.
A més, com a afiliat rebràs una comissió per persona recomanada que es faci proves de detecció de Covid-19 a la nostra clínica.

El COVID-19 es pot propagar durant un míting, cerimònia, fira comercial o una altra celebració. Per tant, cal complir totes les mesures i protocols de seguretat quan es realitzi l’esdeveniment.
Per això, la nostra clínica ofereix un servei complet en proves de PCR, antígens i anticossos per a tots els assistents.
A més, si t’uneixes a la nostra xarxa d’afiliats, podràs comptar amb diversos avantatges, entre ells, ofertes i descomptes en proves de detecció de COVID per a grups petits i grans.

Si obtens un resultat positiu en una PCR o test d’antígens:

 • T’hauràs d’aïllar immediatament d’altres persones, incloses aquelles que viuen amb tu.
 • Truca al teu centre de salut oa les autoritats de la teva comunitat autònoma. Ells us donaran les pautes necessàries sobre com has d’actuar ara.
 • No participis en cap esdeveniment ni facis viatges que tinguessis programats.

Si obtens un resultat negatiu en un test d’antígens o PCR:

 • És possible que encara et trobis en les primeres etapes de la infecció i podria infectar altres persones, mantingues les mesures de seguretat.

Els nostres especialistes ofereixen preus exclusius i comissions adequades a cada client, per cada persona recomanada que es faci una prova detecció de COVID-19: PCR, test d’antígens i proves d’anticossos a la nostra clínica.

Edit Content

El cribado es uno de los pilares de la estrategia puesta en marcha por las autoridades públicas contra la epidemia de Covid-19. Principalmente, se basa en la realización de pruebas PCR y pruebas de antígenos, que permiten saber si una persona, en este caso, los empleados de la de la empresa o sus visitantes, están contagiados por coronavirus…

Edit Content

Nuestra clínica entrega la documentación en formato electrónico (PDF) pudiendo descargarlo o escanearlo fácilmente en cualquier lugar. Para que sea válido deberá contener la información detallada a continuación:

 • Nombre y apellidos del empleado.
 • DNI/Pasaporte.
 • Fecha de la prueba.
 • Resultado de la prueba.
 • Información sobre nuestro centro, es decir, donde se realizó la prueba.
Edit Content

Ser afiliado de Euromedilabs significa que vas a tener una serie de beneficios que van a garantizar un entorno más seguro y la tranquilidad de tus clientes y trabajadores.
Para empezar, incluye servicios personalizados, atención y personal sanitario cualificado a tu disposición en cualquier momento. Igualmente, podrás acudir directamente a nuestras clínicas o solicitar el desplazamiento de nuestros sanitarios al lugar que necesites, ya que buscamos tu comodidad.
Tendrás acceso a un panel de control en el que podrás hacer un seguimiento de las pruebas realizadas por tus empleados y clientes, además de contar con una plataforma para facilitar las reservas, para que sea más rápido y eficiente.
Por otro lado, obtendrás una comisión por cada persona recomendada que se realice pruebas de detección de Covid-19 en nuestra clínica.

Edit Content

Ser afiliado de Euromedilabs significa que vas a tener una serie de beneficios que van a garantizar un entorno más seguro y tranquilo.
Para empezar, tus empleados y huéspedes no tendrán que desplazarse. Nuestros sanitarios se desplazan al lugar donde solicites para realizar los PCR, obteniendo los resultados el mismo día y contando con numerosas ofertas exclusivas.
Además, como afiliado recibirás una comisión por persona recomendada que se realice pruebas de detección de Covid-19 en nuestra clínica.

Edit Content

El COVID-19 se puede propagar durante un mitin, ceremonia, feria comercial u otra celebración. Por lo tanto, es necesario cumplir con todas las medidas y protocolos de seguridad cuando se realice el evento.
Para ello, nuestra clínica ofrece un servicio completo en pruebas de PCR, antígenos y anticuerpos para todos los asistentes.
Además, si te unes a nuestra red de afiliados, podrás contar con varias ventajas, entre ellas, ofertas y descuentos en pruebas de detección de COVID para grupos pequeños y grandes.

Edit Content

Si obtienes un resultado positivo en una PCR o test de antígenos:

 • Deberás aislarte inmediatamente de otras personas, incluidas aquellas que viven contigo.
 • Llama a tu centro de salud o a las autoridades de tu comunidad autónoma. Ellos te darán las pautas necesarias sobre cómo debes actuar ahora.
 • No participes en ningún evento ni realices viajes que tuvieras programados.

 

Si obtienes un resultado negativo en un test de antígenos o PCR:

 • Es posible que aún te encuentres en las primeras etapas de la infección y podría infectar a otras personas, mantén las medidas de seguridad.
Edit Content

Nuestros especialistas ofrecen precios exclusivos y comisiones adecuadas a cada cliente, por cada persona recomendada que se realice una prueba detección de COVID-19: PCR, test de antígenos y pruebas de anticuerpos en nuestra clínica.